Hou Vandværks formål er at forsyne forbrugerne inden for området med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige pris.

Vandværket er et interessentskab, hvis navn er I/S HOU VANDVÆRK.

ORIENTERING FRA HOU VANDVÆRK
Der lukkes for vandforsyningen
Onsdag den 21/9-2016 i tidsrummet fra kl. 09.00 til 14.00 på grund af arbejde på vandværket.
Bestyrelsen

Hou Vandværk, Brogade 4, Hou, 9370 Hals. Tlf.: 9825 3498